Héraðsfundur – Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurprófastsdæmis eystra 2018
Áætlun Raun Áætlun Raun Áætlun Raun Áætlun Áætlun
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019
Tekjur:
Framlög safnaða 25.007.256 25.007.256 27.000.000 26.920.104 27.300.000 27.660.720 28.150.000 28.850.000
Vaxtatekjur 300.000 172.238 250.000 194.260 150.000 177.672 195.000 190.000
Annað 0 0 0 500.000 0 300.000 0
Samtals: 25.307.256 25.179.494 27.250.000 27.114.364 27.950.000 27.838.392 28.645.000 29.040.000
Gjöld:
Sameiginleg verkefni:
Aðkeypt tónlist 270.000 315.000 300.000 300.000 360.000 360.000 390.000 400.000
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar 700.000 700.000 750.000 750.000 825.000 825.000 830.000 825.000
ÆSKR 4.300.000 4.040.609 4.700.000 4.437.896 4.705.000 4.742.151 4.750.000 5.000.000
Eldriborgararáð 4.500.000 4.667.993 4.800.000 5.426.854 5.700.000 5.630.620 5.800.000 6.200.000
Erlendar messur 0 0 0 100.000 175.000 175.000 250.000 270.000
Höfundarréttargr. v. ljósritunar 260.000 0 265.000 0 280.000 0 0 0
Samtals: 10.030.000 9.723.602 10.815.000 11.014.750 12.045.000 11.732.771 12.020.000 12.695.000
Verkefni í prófastsdæmi:
Laun og launatengd gjöld 2.700.000 2.968.127 2.950.000 3.217.013 3.300.000 3.243.318 3.500.000 3.600.000
Skrifst.kostn., póstur, sími o.fl. 750.000 569.411 800.000 722.102 750.000 787.748 800.000 800.000
Héraðsnefnd 820.000 887.295 900.000 897.327 950.000 892.910 950.000 900.000
Endurskoðun 600.000 442.159 400.000 378.101 470.000 327.360 450.000 380.000
Fræðslustarf 390.000 210.218 320.000 523.894 320.000 321.940 540.000 450.000
Kostnaður vegna funda 925.000 1.177.361 1.350.000 1.384.506 1.380.000 907.320 1.450.000 1.400.000
Fermingarbarnanámskeið 1.900.000 2.022.417 2.000.000 2.006.350 2.400.000 2.781.267 2.500.000 2.700.000
Forskóli fermingarfræðslu 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Vaxtagj. og fjárm.tekjusk. 55.000 34.442 55.000 38.848 40.000 35.530 40.000 40.000
Landsmót æskulýðsfélaga 170.000 168.000 170.000 98.000 200.000 0 200.000 150.000
Erlend samskipti og námskeið erl. 20.000 61.945 100.000 70.173 180.000 0 150.000 1.000.000
Allra heilagra messa samstarf 90.000 0 100.000 0 150.000 0 0 0
Afleysingaþjónusta presta 100.000 45.705 100.000 32.548 100.000 144.000 75.000 130.000
Handbók, heimasíða og bækl. 100.000 0 30.000 0 50.000 0 50.000 30.000
Auglýsingar og kynningarmál 60.000 26.073 50.000 87.922 100.000 68.320 50.000 70.000
Húsaleiga 690.000 738.000 720.000 720.000 780.000 780.000 900.000 1.000.000
Styrkir 900.000 639.000 1.000.000 787.989 1.000.000 461.000 1.050.000 1.000.000
Kristniboð 550.000 550.000 575.000 575.000 620.000 620.000 630.000 650.000
Hjálparstarf 750.000 781.100 750.000 764.900 825.000 841.433 840.000 850.000
Ýmis kostnaður 70.000 99.229 100.000 92.861 110.000 88.114 90.000 100.000
Kristilega skólahreyfingin 275.000 275.000 300.000 300.000 330.000 330.000 340.000 350.000
Ný dögun 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000
Sumardvöl eldri borgara 220.000 220.000 230.000 230.000 250.000 250.000 280.000 300.000
Svæðissamstarf 1.350.000 1.264.925 1.350.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.650.000 1.650.000
Bein endurgreiðsla 2.401.088 2.401.087 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0
Samtals: 16.006.088 15.681.494 15.800.000 15.727.534 15.905.000 14.480.260 16.625.000 17.640.000
Útgjöld samtals: 26.036.088 25.405.096 26.615.000 26.742.284 27.950.000 26.213.031 28.645.000 30.335.000
Niðurstöður: -728.832 -225.602 635.000 372.080 0 1.625.361 0 -1.295.000
Eigið fé í lok árs 3.555.037 4.058.267 4.693.267 4.430.347 4.430.347 6.055.708 4.430.347 4.760.708
Endurgreiðsla 3.751.088 3.666.012 2.700.000 2.700.000 1.500.000 1.500.000 1.650.000 1.650.000